הכנת קובץ לעימוד

לעימוד ספרים יש תפקיד חשוב ומכריע בהצגת תוכן הספר בצורה המתאימה ביותר. בין אם מדובר בספר מאמרים על התורה בדרך דרוש, או על ספר חבורות מעמיקות בסוגיות הש"ס ובהלכה, או כל סגנון ספר שהוא – העימוד האיכותי והמתאים יכריע על כמות המעיינים והלומדים בספר, ועל איכות הלימוד וההנאה ממנו.

לצד תפקידו החשוב של המעצב והמעמד, שמור מקום מכובד וחשוב ביותר לעורכים התורניים. בכשרונותיהם הברוכים, יודעים העורכים היטב לתכנן את מגוון סוגי הכותרות הנדרשים בספר – כותרת מאמר ראשית, כותרות משנה, כותרות צד וכדו', וכן את מגוון סוגי הסוגריים הנדרשים – מראי מקום, הגהות ותיקונים, תוספת הרחבה וביאור ועוד. לצד זאת, ישנם עוד מספר אלמנטים עיצוביים הנדרשים בספר – אותם יודע העורך לתכנן.

במאמר זה, ננסה לעשות מעט סדר במגוון האפשרויות, ובמתודיקה הנכונה לעבודת העורך, בכדי שהמעמד אכן יעשה את עבודתו נאמנה וידע לעמוד על מגוון הסגנונות שהעורך מכוון שיהיו בספר.

 

בראש ובראשונה, נִקטו האי כללא בידכם: שמירה על עקביות ואחידות – היא חובה ראשונה במעלה. בכדי לא לגרום לסבבי תיקונים חוזרים ונשנים בשלב העימוד, אחידות העיצוב היא החשובה ביותר.

אחידות העיצוב, משמעה קביעת כללים יסודיים בתחילת העבודה לכלל העיצובים הנדרשים: סוג גופן, גודל, הדגשה ונטייה. לדוגמא, העורך יחליט בתחילת העבודה על הספר, שכותרות המאמרים מעוצבים בגופן DAVID מודגש, בגודל 18. מספור הסימנים יעוצב באותו גופן מודגש, אך בגודל 12. כותרות המשנה בגודל 16 וכן הלאה. הטקסט הראשי יעוצב באותו גופן אך ללא הדגשה ובגודל 14. באשר לסוגריים, יקבע העורך שמראי מקום יהיו (בסוגריים עגולים), תוספת הרחבה וביאור [בסוגריים מרובעים] והגהות ותיקונים {בסוגריים עגולים זוויתיים}, וכן על זה הדרך.

במהלך העבודה, יעמיד העורך מול עיניו את ההגדרות שקבע, יוודא כל הזמן שהוא עקבי בהן, ובמידת הצורך יוסיף הגדרות כנדרש.

 

בתוכנת וורד, ישנה אפשרות קלה להגדרה קבועה שתישמר לאורך הקובץ ללא חשש מתקלות: שימוש בסגנונות פסקה ובסגנונות תו. סגנונות פסקה ותו הם הגדרות עיצוביות הכוללות את כל מגוון האפשרויות, דרכן ניתן להגדיר עיצוב של פסקאות – מה שמתאים לכותרות שהן פסקה שלמה הדורשת עיצוב מסוים, ועיצוב של תו – מה שמתאים להדגשות בתוך הטקסט, ולמגוון סוגי הסוגריים (במידה ומתקשים להחליף בין סוגי הסוגריים השונות). לסגנונות השונים ניתן אף לקבוע מקשי קיצור בדרך קלה, ובכך להפוך את העבודה למהירה ויעילה.

 

חשוב מאוד לציין, כי שימוש בתוספים שונים ליצירת "עימוד" בוורד – עלול להקשות מאוד על מלאכת המעמד וליצור שיבושים קשים במלאכת העימוד. לדוגמא: בעימוד תורני נהוג לעצב את המילה הראשונה בכל פסקה באופן מודגש וגדול יותר מהטקסט הרץ, וליצור תחתיה 'חלון'. ישנם תוספים לוורד שיוצרות את התצוגה הזאת, אך דרך הפעולה שלהם היא שהם יוצרים מעבר שורה ידני בסוף השורה הראשונה, מעתיקים את המילה הראשונה לשורה שמתחת וצובעים אותה בלבן. כך המילה אינה נראית בתצוגה ובהדפסה מוורד, ונוצרת האשליה כביכול המסמך מעומד.

אך כמובן, העימוד המנצח והמושלם הוא בתוכנות הגרפיות הייעודיות לכך. וכאשר מייבאים את קובץ הוורד ה"מעומד" לתוכנות הגרפיות הללו, המילים הללו חוזרות להיות מילים שגרתיות בטקסט, וכך נוצרים שיבושים קשים.

 

לגבי הוספת תמונות ואיורים לתוספת ביאור לטקסט: לצד שילוב ההמחשה בקובץ הוורד, כדאי מאוד לצרף את קובץ ההמחשה בנפרד ולשלוח אותו למעמד, בכדי להקל עליו לשלב אותו במקום.